Bedrijfsarts – TMI – Venray

JobID=6.0.07

Gelooft u als bedrijfsarts ook dat de focus bijverzuim moet liggen op wat iemand nog wél kan, zonder dat dit hetherstel in de weg mag zitten? Bent u er ook van overtuigd dat waareen wil is om te werken, er ook een weg is? Dan gaan wij graag metu in gesprek! Voor een arbodienstverlener in regio Brabant enNoord-Limburg zijn wij op zoek naar een pro-actieve bedrijfsarts.De functie is voor minimaal drie dagen per week. Heeft u interesseen ontvangt u graag meer informatie? Dan zien we uw reactie op dezevacature graag tegemoet!Uw rol als bedrijfsartsDe sfeer bij dearbodienstverlener kenmerkt zich door korte lijnen en eenno-nonsense ; Als bedrijfsarts werkt u samen met een verzuimteamtoe naar een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk van doorziekte uitgevallen medewerkers. Dit bewerkstelligt u door de inzetvan interventies. In de rol van arts en adviseur gaat u met klantenin gesprek en weet u hierbij de behoefte in kaart te brengen. Ubiedt bedrijfsgeneeskundige ondersteuning van de bedrijfsvoering inbrede zin en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen overarbeidsomstandigheden en arbo-aangelegenheden.Gewenstprofiel:

  • U bent geregistreerd bedrijfsarts enheeft enige jaren werkervaring in een vergelijkbarefunctie;
  • U bent minimaal drie dagen per weekbeschikbaar;
  • U bent oplossingsgericht en heeftoprechte interesse in klanten en medewerkers;
  • Ubeschikt over goede contactueleeigenschappen;
  • U kunt bondig en op correctewijze rapporteren;
  • U kunt goed schakelen tussende diverse gesprekspartners.

Wijbieden:

  • Een dienstverband op basis vandetachering of een dienstverband bij desbetreffende opdrachtgever,afhankelijk van wensen enmogelijkheden;
  • Salaris en arbeidsomvang wordenin overleg bepaald;
  • Aantrekkelijke aanvullendearbeidsvoorwaarden;
  • Indien er sprake is van eendienstverband op basis van detachering bieden wij een leaseauto bijeen contract vanaf 24 uur perweek.

#tmi

Lees hier meer