Belastingadviseur – wr – Venray

JobID=9.0.07

Over het bedrijf:

  • Wij leveren een totaal pakket aan Belastingadvies voorhet MKB.
  • Leid jij deuitbreiding van onze fiscaleafdeling?
  • Heb jij eenHBO/WO diploma Fiscaal Recht ofEconomie?

Vaste baan:Belastingadviseur Fiscaal | Fiscalist | 3.000 – 6.500 |Belastingadviseur

Wij geven fiscaal advies, stellen jaarrekeningen op enverzorgen financiele adminstratie. Daarnaast geven wijbedrijfskundig en financieel advies.Wij zijn eenprofessionele organisatie met veel expertise en kwaliteit, eengoede werksfeer en balans tussen werk en privé.

Jouw werkzaamheden als Ervaren Belastingadviseur FiscaalHBO WO:

Voor de vacature als BelastingadviseurVenray Fiscalist ga je het volgende doen: Als fiscalist ishet jouw taak om zelfstandig de goede relaties met onze klanten teonderhouden. Je bent betrokken bij de ondernemers waar je voorwerkt en bent het persoonlijke aanspreekpunt, de specialist en desparringpartner die doordachte en praktische adviezen geeft waarzij verder mee komen. Je kijkt niet alleen naar het heden, maarvooral naar de toekomst van onze klanten. Tevens ben je dekartrekker van de fiscale afdeling en begeleidt je je collega’s.

Jij gaat je bezighouden met:

• Leidinggeven aan het fiscaleteam;
• Gevraagd en ongevraagd adviseren van onzeklanten om een optimale fiscale positie terealiseren;
• Het verzorgen van complexeaangiften en de terugkoppeling daarvan naar de ondernemers en jecollega’s;
• Het delen van jouw fiscale kennismet je collega’s door middel van het geven van cursussen en eenactieve deelname aan ons vaktechnische overleg.
•Onderhouden van een breed netwerk.

Jij bent de specialist, maar bent ook nietbang om je collega’s om hulp of raad te vragen. Je bentverantwoordelijk voor de voortgang van fiscale adviesopdrachten.Ook het realiseren van een optimaal resultaat voor de ondernemerswaar je voor werkt en de klanttevredenheid valt onder jouwverantwoordelijkheden. Door goed te luisteren naar onze klanten endoor te vragen signaleer je onder andere wanneer er meerderespecialisten moeten aansluiten. Met jouw kennis en reeds opgedanewerkervaring binnen de fiscale praktijk ben jij in staat om je inde ondernemer te verplaatsen en deze adequaat te bedienen. Deondernemers binnen jouw portfolio wil je voorzien van de besteoplossingen, zodat zij zich kunnen focussen opondernemen.

Ter versterkingvan ons team zijn we op zoek naar een gemotiveerdeBelastingadviseur, die past in deze rol.

Het ideale profiel voor deze functie:

We vinden het van belang dat je in ieder geval aan devolgende voorwaarden voldoet:

  • Een afgeronde HBOof WO opleiding Fiscaal Recht of FiscaleEconomie;
  • Minimaal 5 jaarwerkervaring in een soortgelijke functie binnen de adviespraktijk;
  • Parate kennisomtrent de fiscale wet- en regelgeving;
  • Goed inanalyseren, plannen en organiseren;
  • Goed in staat omde wet- en regelgeving te vertalen naar de taal die de ondernemerspreekt;
  • Goede mondelingeen schriftelij...